icon

Útvonal: Orosháza-Gyopárosfürdő - Mezőkovácsháza
Táv: 82,3 km
Szintkülönbség: elhanyagolható (síkvidéki túra)
Jelzés: icon
Túramozgalom: nem

Tartalom

Bevezetés icon

Marosháti Pirosként egyik internetes oldal sem említi az útvonalat, azonban a környéken, 2010-ben létrehozott turistaútvonal hálózatot Marosháti túraútvonalakként említik, melyben létezik icon, icon és icon is. Ezek után talán logikus lehet az útvonalat Marosháti Pirosként emlegetni. A Marosháti kistérség Magyarország és az Alföld dél-keleti csücskében fekszik. Területén Békés, illetve Csongrád megye osztozik. A vidék nem tartozik a felkapott turista célpontok közé, mivel nagyrészt mezőgazdasági művelésű, sík terület jellemzi, kiterjedt erdőségek nélkül.[1] A Maroshát nem földrajzi táj, hanem turisztikai kistérség.[2] Az útvonal első fele közel esik a Körös-Maros Nemzeti Park egyes területeihez - érint egy kápolnát is – míg a másodikban főleg a zabsilótornyok jelentik a főbb attrakciókat. Továbbá Mezőhegyes emelhető ki a települések közül, a műemlék látnivalói miatt.

Az útvonalon nincsenek különösebb bejárást akadályozó tényezők (benőtt, elkerített szakaszok). Az érintett területek ártéri síkságok, így nem homokosak, az utak jól járhatóak, az útvonal 35%-a szilárd burkolatú utakon vezet, így a kerékpáros bejárás előnyösebb lehet. Bár ez hivatalosan gyalogos turista útvonal! 2019-ben megkezdődött néhány szakasz karbantartása[3], a többi szakaszon néhol kopottak és hiányosak a jelzések. Az útvonalról a www.maroshat.hu oldalról tölthető le, jól használható turistatérkép, de egyéb hasznos információhoz is juthatunk az oldalról a túra előtt és utólag is!

Térképek, gps track icon


Letölthető és A2-es méretben nyomtatható 1 : 80 000 -es méretarányú áttekintő térkép

Letölthető gps track
*.gpx

Turistalátványosságok és szabadidős lehetőségek icon

Gyopárosfürdő icon 


Jézus Szíve-templom (Orosháza) icon ↔1,9 kmFecskésparti Iskola és -Olvasókör emlékmű icon
"Vásárhelyi puszta emlékére
Itt állt az iskola és innen keletre volt az olvasókör. Emlékezzünk azokra, akik tanítottaák a puszta magyar népét és Szolgálták az üdvösségét.
Fecskeparti Olvasókör alapítva: 1901
Fecskésparti Iskola alapítva: 1900
E helyen terült el a középkorban Mogyorósfecskés falu templomos hely, amely 1596-ban tatár pusztítás következtében elnéptelenedett.
Állította:
A helyi Kötődésűek támogatásával Lengyel György Polgármster
2017"


Kardoskúti Múzeum icon 


Megfigyelőtorony (Fehér-tó)  ↔5,4 kmMegfigyelőtorony (Sós-tó)  ↔↔950 méter


Baraczkosi Olvasókör, Fehértóparti Iskola és Református Imaház icon
"Vásárhelyi puszta emlékére
Itt állt az olvasókör, az iskola és az imaház. Emlékezzünk azokra, akik tanítottaák a puszta magyar népét és Szolgálták az üdvösségét.
Baraczkosi Olvasókör alapítva: 1883
Fehértóparti Iskola alapítva: 1892
Református Imaház alapítva: 1930
Állította:
Kardoskút Községért Közalapítvány és a Kardoskúti Református Egyházközség
2016"


Török híd icon
 ↔2,2 km


Jeldomb, geodéziai mérőtorony  ↔4,6 km

Nagykopáncsi Árpád-kori templom icon ↔1,4 km


Nagyér kilátó icon 
"Az egykori Nagymajláton a 19. század végén épült a hengermalom, amit gőzgép hajtott. Erről árulkodik a megmaradt hatalmas 27 méter magas kémény. Mára csupán a kémény maradt meg. Jelenleg kilátóként üzemel."


Mezőhegyesi Ménesbirtok és műemlék épületek icon
balról jobbra: Ménesparancsnoki épület (1786) [ME]; Nőtlen tisztilak - "kantár" (1894); Hotel Centrál (1885) [ME], balra tőle fatornácos bazárépület (1938) [ME]

Gluzek Gyula elevátor-magtár [ME] icon


Zabsilótorony [ME]
A torony az útvonalról látható, attól egy 100 méterre van. Bár Mezőhegyesen is van egy hasonló (a környéken több is), ahová jelzés is visz, de az üzemi területen található, jelenleg nem látogatható. Ez viszont szabadon megnézhető, a kukoricás közepén magányosan áll. 


Mezőkovácsháza strandfürdő  ↔900 méter

Érintett települések icon

helység megnevezése jogállás[4] megye[4] járás[4]  lakónépesség (fő) (2018)[4] legjelentősebb kisebbségek (nem kívánt válaszolni) (2011)[4]
Orosháza-Gyopárosfürdő
városrész
Békés
Orosházi
n.a.
n.a.
Orosháza
város
Békés
Orosházi
27492
cigány: 1,2% (18,3%)
Békéssámson
község
Békés
Orosházi
2316
szlovák: 0,4% (10,2%)
Nagyér
község
Csongrád
Makói
518
szlovák: 1,4% (5,0%)
Mezőhegyes
város
Békés
Mezőkovácsházai
5041
román: 0,6%; szlovák: 0,4% (11,6%)
Mezőhegyes - Külsőpereg-Rákóczitelep (47-es major)
városrész
Békés
Mezőkovácsházai
94
n.a.
Mezőhegyes-Belsőperegitanyák (52-es major)
városrész
Békés
Mezőkovácsházai
28
n.a.
Mezőhegyes-Belsőperegpuszta (57-es major)
városrész
Békés
Mezőkovácsházai
139
n.a.
Mezőkovácsháza - 67-es major (Zrínyi-telep)
városrész
Békés
Mezőkovácsházai
3
n.a.
Mezőkovácsháza
város
Békés
Mezőkovácsházai
5899
cigány: 1,3%; román: 1,1 % (17,4%)

Földrajzi tájbeosztás icon


Akadályok, kényszer kerülők icon

Az útvonalon egy helyen van egy befüvesedett szakasz, ahol nem vehető ki már az út sem. Nagyér előtt miután átkelünk a Királyhegyesi-Száraz-éren a jól járható útról a nyomvonal szerint jobbra le kell térni. Nincs már út arra. Ha nem térünk le, hanem maradunk a járt úton, akkor néhány méter múlva az az út is visszatér a nyomvonalra. Semmi sem marad ki!

Útvonalleírás személyes gondolatokkal icon

Orosháza-Gyopárosfürdő – Kardoskút (13,2 km):
A piros a fürdőtől kimegy az Orosháza-Szentes vasútvonal mellé és az mellett halad a Szentesi út felé. A Szentesi úton haladunk Orosháza irányába, a továbbiakban 3 fénysorompó is lesz, közben a 47-es út felüljárója előtt vezetnek át a jelzések a másik oldalra a kerékpárútra. Később a jelzések a másik oldalon vezetnek. A PENNY-vel szemben, a sarkon kell jobbra fordulni. Tótkomlós felé haladunk, a MOL töltőállomás előtt kell egy utcába kanyarodni. Még előtte tehetünk kitérőt a piros kápolna jelzés szerint a Jézus Szíve-templomhoz. A házak után keresztezzük az Orosháza-Mezőhegyes vasútvonalat, aztán kukoricás és napraforgó ültetvények közt haladunk főleg. Az útvonalban először van egy nagyobb, majd egy kisebb jobbra-balra törés. Az elsőnél ha egy 100 métert tovább megyünk - a balra kanyarodás előtt - akkor egy kis emlékhelyhez jutunk. Amikor kiérünk a Kardoskút-Hódmezővásárhely országútra, jobbra hamarosan elérjünk a tanyaközpontot. Jobbra található a Kőrös-Maros Nemzetipark bemutatóház.

Kardoskút-Békéssámson (8,7 km):
A Kőrös-Maros Nemzetipark bemutatóháznál kell balra kanyarodni a piros szerint, de onnan a kereszteződéstől tehetünk kitérőt a Kardoskúti Fehér-tavat megfigyelőtoronyhoz is. A bemutatóháztól nem messze van a 4-es km szelvény és a 6-os előtt egy 100 méterre kell balra letérni a toronyhoz, tehát több mint 2 km-t kell kitérni a toronyhoz egy irányba. Sőt az országút jobb oldalán is van egy kisebb torony a 6-os km szelvény után. Ott egy érintőképernyős infopontot is találunk. Visszatérve a pirosra a nemzeti park határán haladunk, balra lesz egy újabb kis emlékmű. A kerékpárosok szemszögéből kicsit romlik az útminőség, de még így is jól járható. Nyílegyenes az útvonal, a Tótkomlósra vezető országút előtt csatlakozik balról a sárga, ami egy kis kerülővel megy Békéssámsonba, a piros viszont a legrövidebb útvonalon megy be a településre, az az balra az országúton Tótkomlós felé, majd jobbra a bekötőúton. Hamarosan jobbról csatlakozik vissza a sárga. Ott tehetünk kitérőt a Török-hídhoz, igaz az a sárga útvonal látnivalója. Sajnos eléggé be van nőve két oldalról, a gyom miatt nem is nagyon mehetünk távolabb a hídtól, hogy egyben láthassuk. A piros átmegy Békéssámsonon. Balra lesz egy park, ahová érdemes kicsit benézni.

Békésámson-Nagyér (15,2 km):
Békéssámson végénél balra kell kanyarodni, majd egy bő 500 méter múlva jobbra. Többnyire kukoricás közt haladunk. Arról a szakaszról lehet kitérni a közeli geotoronyhoz, ami ott jártamkor nyitva volt és a létrák is meg voltak. A piros nyílegyenesen vezet, egy enyhe irányváltás van a nyomvonalban, majd néhány fa lesz a baloldalon, arra volt lehetőség kifesteni a PL jelzés jobbra nyilat. Azt követve a Nagykopáncsi templomhoz tehetünk kitérőt. A kitérés után a piroson kb. 1 km a Makó-Tótkomlós országút. Majdnem 4 km kell haladni rajta Tótkomlós irányába. A letérés után szinte nincsenek is elágazások és kereszteződések a dűlőutakon, tulajdonképpen az út kanyarog a kukoricás és napraforgók között. Átkelünk a Királyhegyesi-Száraz-éren. Utána lekell térni a kijárt útról jobbra, a nyomvonal be van nőve fűvel, az út ki sem vehető már. Majd egy kis csatorna mellett kell menni és továbbra sincs út. Majd csatlakozik az az út, amiről a Száraz-ér után letértünk. Tulajdonképpen maradhatnak is azon az úton azok, akik nem szigorú útvonalkövetők! A kis csatorna mellett érünk be Nagyérbe. Baloldalon lesz a nem régiben felújított Zöld Béka Panzió hangulatos épülete, jobbra egy park, szemben a templom. A templom előtt a sarkon kell jobbra fordulni, az az út a falun átvezető 4426-os jelű összekötőút.

Nagyér-Mezőhegyes (12,7 km):
Nagyér végénél jobbra találjuk a kémény köré épült kilátót. A település tábla után néhány tíz méterre kell balra kanyarodni egy keskeny műúton. Az út az Orosháza-Mezőhegyes vasútvonalig szilárd burkolatú. Haladunk tovább egyenesen, majd a jobb oldalon lévő olajkút után keresztezünk egy utat, ami enyhén jobbra tér. Elég füves az út és közel kell menni a méhkaptárakhoz is. VIGYÁZAT! Jobbra erdősáv, balra szántó. Hamarosan átkell menni az erdősávon, kiérünk egy jól járható útra. Jobbra ismét csatorna lesz, elmegyünk egy szivattyú mellett is. Haladunk a 4-es erdő felé. Amint odaérünk az erdő sarkához, enyhén balra fordulunk és megyünk mellette. Tulajdonképpen az első erdő amit megközelít az útvonal, de abba sem enged betekintést. Az erdő után is marad az irány, baloldalon lesz majd egy kerítés, ami mellett halad az útvonal. A bekerített terület sarkánál, balra kanyarodunk. Jobb oldalunkon lesz egy kisebb erdő, miután elérjük az Orosháza-Mezőhegyes 4427-es jelű összekötő utat, ahol jobbra megy a piros tovább Mezőhegyesre. Mezőhegyesre érve haladunk tovább az úton, miközben egyre közelebb jutunk egy nagy kapuhoz. Az a ménesbírtok bejárata. Előtte még keresztezzük a Mezőkovácsháza felé menő országutat, amin ott a zöld jelzés is halad. A ménesbírtokon áthalad az útvonal, majd a másik kapu után egy kis félkört tesz jobbra egy templom felé. A parkos jelleg marad a vasúti sínekig, ameddig több műemlék épületet is láthatunk. A vasútállomást jobbra találjuk az útvonaltól.

Mezőhegyes – 47-es major (7,3 km):
A piros szerint át kell kelni a síneken, haladunk tovább egyenesen, majd egy kereszteződésnél balra kell tovább menni. Onnan ágazik ki a PL jelzés egy zabsilótoronyhoz. (A torony üzemi területen van, ott jártamkor nem lehetett elmenni a turistaút végéhez, de a tornyot lehetett látni távolabbról. Ilyen torony lesz még az útvonalon és azt egészen közelről csodálhatjuk!) Elég sokáig műút van, közben balra láthatunk egy horgásztavat is. A műút a 39-es majorhoz kanyarodik jobbra, nekünk azután földút marad. Kb. 2,5 km múlva tűnnek föl balra az első házak. Hamarosan balra kanyarodik az útvonal, átmegy a 47-es major házai közt.

47-es major – Belsőperegpuszta vm. (8,8 km):
A buszforduló után, a belterület szélén jobbra kanyarodunk, szemben lesz az iskolamúzeum. Még előtte, a szembe, kicsit jobb oldalon lévő földúton kell tovább haladni. A szokásos, kukoricás-napraforgósban kell haladni. Aztán az erdőszélen balra vezet tovább az útvonal, a 48-as erdő mellett. A Mezőhegyes-Battonya, 4444-es jelű összekötőúton jobbra kell haladni kb. 1 km-t. Láthatunk egy zabsilótornyot is a távolban. Balra a Belsőperegi tanyák felé műút vezet és az a további útvonal. A belterületen fordulunk balra. Elmaradnak a házak, egy műútig egy balra majd jobbra törést kivéve, egyenesen haladhatunk. Balra ismét feltűnik a nemrég látott és említett zabsilótorony. Miután elérjük a műutat, jobbra azon túrázunk tovább. Az út az üzemeknél balra kanyarodik. Baloldalon lesz néhány ház, jobbra pedig a Gluzek Gyula elevátor magtárat láthatjuk. Az út azután ismét balra, majd jobbra kanyarodik, megszűnik a szilárd burkolat. Jobbra kanyarodva kelünk át a Mezőhegyes-Battonya vasútvonal szakaszon. Jobbra van Belsőperegpuszta vasúti megállóhely.

Belsőperegpuszta vm. – Mezőkovácsháza (16,1 km):
Nagyjából egyenesen halad a nyomvonal, az Élővíz-főcsatorna előtt kell élesen jobbra kanyarodni. Majd balra átmegyünk a csatornán, jobb oldalt egy keskenyebb csatorna lesz, mellette és utunk mellett is erdő, ami nem tart sokáig. A fák után feltűnik balra az a zabsilótorony, amit érdemes megnézni! Út nem vezet oda, a kukoricás közepén áll. Amikor egy vonalba érünk vele, akkor érdemes átvágni a búzamezőn a kukoricáshoz. Lehet máshogy is megközelíthető, ottjártamkor a búza nem rég volt levágva. A piros útvonala azután eléri az ún. Aradi utat (a sarkon pad, asztal), amin épphogy csak megyünk jobbra egy picit, aztán balra el is hagyjuk. Nyílegyenesen haladunk, balra erdő lesz (Rajta-erdő). A jól járható út enyhén jobbra kanyarodik, de a piros útvonala egyenesen vezet tovább az erdőben, és azon az enyhén befüvesedett úton érjük el a 67-es major házait. Balra fordulunk a házak előtt, majd jobbra követjük a belterület szélét. Az az út eléggé el van hagyva. Jobbra kanyarodunk az első utcába. Azon el is hagyjuk a belterületet, átkelünk a Királyhegyesi-Száraz-ér hídján. Neve ellenére jócskán van víz a mederben. A másik irányból tábla is felhívja a figyelmet a Rajta-erdőre. A továbbiakban egy keskeny műúton majdnem el kell menni a Mezőkovácsháza-Battonya, 4443-as jelű összekötő útig, de még előtte balra halad tovább az útvonal a kukoricás között, ami jobb, mintha az országúton kéne menni. Egy bő km után érünk a szociális otthonhoz vezető keskeny műútig és majd azon megyünk ki az előbb említett országútra. Visszafelé, az az jobbra kell menni egy néhány tíz métert és térhetünk is le róla balra. Az országúttól egy bő 500 méterre, azzal párhuzamosan haladva (1,5 km-t) érünk el egy aszfaltos utat, amire jobbra kell fordulni. Balra elmegyünk a temető mellett (víz), majd a Mezőkovácsháza feliratú település tábla előtt balra letérünk a műútról (onnan tehetünk kitérőt a strandhoz). Az útvonal átszeli a Szabadidő parkot (erdőt), ez egy 1,2 km-es szakasz. Aztán az útvonal bevisz a lakott területre. Elérjük az egyik településen átvezető utat, amin balra kell menni, az első lehetőségnél (elég hosszú szakasz után lesz) pedig jobbra egy kis utcába, ami a vasútállomásra vezet.

Bejárás: 2019. július
2019. július-szeptember, december